Bubee Homepage

14 มิถุนายน 12 ลุ้นระทึก

จงหลีกหนีจากภัย อย่างตัวละมั่งที่หนีจากนายพราน
อย่างนกที่หนีจากมือของคนดักนก

ถอดความจาก สุภาษิต 6:5

ถึงจะเสีย มากกว่าได้ ก็ไม่ทำให้เลิกเล่นเกมวัดดวง

เพราะว่า เกมนี้ มันจับใจของคนที่เข้ามาซื้อ   มันหลอกว่า จะได้  จะได้  จะชนะ

แต่แล้วความจริงคือ  มันมีสลากที่เสีย มากกว่าได้มากมายนัก

ลองกลับมาคิดซิว่า หากเราเป็นคนทำสลากเอง  เราจะหลอกคนซื้ออย่างไร

นั่นแหละ  คนที่ทำสลากออกมาดูดเงินเรา  เขาก็จะหลอกอย่างแนบเนียนที่สุด
หลอกเหมือนนายพรานที่หลอกและดักสัตว์

แล้วเราก็กลับยอมให้เขาหลอก… ด้วยใจลุ้นระทึก

ฉลาดหรือโง่เนี่ย?

 

คำอธิษฐานของแม่

ข้าแต่พระเจ้าองค์สูงสุด
ข้าพเจ้าเข้ามาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเปลี่ยนใจทุกคนได้

ทูลขอพระเจ้าให้ลูกชายเชื่อฟังคำของข้าพเจ้า
คำที่เตือนไม่ให้เขาไปยุ่งกับอบายมุข
พระองค์เจ้าข้า  บางทีเด็กวัยนี้ เขาไม่ค่อยฟังเสียงของแม่
บางครั้งเขาดื้อมาก  บางครั้งเขาก็เชื่อฟัง

แต่ขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า และลูกด้วยนะคะ
อย่าให้เราพ่ายแพ้ต่อความชั่วร้ายเหล่านี้เลย

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.