Bubee Homepage

14 มีนาคม 2014 นิ้วพระหัตถ์ที่ขับผี

แต่รู้ไหม หากเราขับผีด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า
ก็เท่ากับแผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ตรงนี้แล้ว มาถึงพวกเจ้าแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 11:20

 Daily2014_3_14

อย่างที่เล่ามา… หลายคนอยากเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์
บางคนก็หาว่า พระองค์ทรงขับผีออกด้วยนายผี
แต่พระองค์ทรงบอกเขาว่า อาณาจักร หรือครอบครัวไม่สามารถอยู่ได้
ถ้าแตกแยกกัน

แสดงว่า เหล่าอาณาจักรวิญญาณชั่วมันก็สามัคคีกันที่จะทำสิ่งชั่วร้าย
น่ากลัวจริง…

พระเยซูตรัสกับเขาต่อไปอีกว่า
“ในเมื่อพวกเจ้าคิดว่าเราขับผีออกด้วยนายผี
เท่ากับว่า มันกำลังไล่กันเอง
ถ้าอย่างนั้น อาณาจักรชั่วร้ายมันจะอยู่ได้อย่างไร?
แล้วที่คนของพวกเจ้าขับผีออกล่ะ เป็นอำนาจใครกัน?

แต่รู้ไหม หากเราขับผีด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า
ก็เท่ากับแผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ตรงนี้แล้ว มาถึงพวกเจ้าแล้ว”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.