Bubee Homepage

14 สิงหาคม 12 การแข่งขันบนดอย 9

เหล็กลับเหล็กให้แหลมคมได้อย่างไร
คนหนึ่ง ก็สามารถสอนให้เพื่อนเก่งได้อย่างนั้น

ถอดความจาก สุภาษิต 29:17

หากเพื่อนได้ติวเพื่อน

ติวกันไปมา  ใครเก่งอะไรก็ช่วยกัน

โลกนี้มันจะน่าอยู่มากเลย ….

เพราะเราจะมีคนที่เก่งมากขึ้น พากเพียรมากขึ้น

คนที่เก่ง และพากเพียรก็มักจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เพื่อนได้ดี

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.