Bubee Homepage

14 สิงหาคม 2013 ผู้ที่ทรงพลังกว่า!

“เราให้เจ้ารับบัพติสมาในน้ำ  แต่ผู้นั้นที่จะมา ทรงพลังยิ่งกว่าเรา”

ถอดความจาก ลูกา 3:16 

Daily2013_8_14-1ผู้คนที่รอคอยพระผู้ช่วยให้รอด ต่างพวกันสงสัยว่า
ยอห์นผู้นี้ คือพระผู้ช่วยให้รอดใช่หรือไม่…
ในเมื่อพวกเขารอท่านมานานหลายร้อยปี ตั้งแต่ที่ท่านอิสยาห์เคยกล่าวไว้
“เอ… ท่านยอห์นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกหรือเปล่านะ?”
“เจ้ามามัวสงสัยทำไมกัน  ถามท่านไปเลย…”
พวกเขาจึงทำใจกล้า เดินไปถามยอห์นว่า
“ท่านเป็นพระผู้ช่วยที่เรารอคอยใช่ไหมขอรับ?”

Daily2013_8_14-2

 

“โอ..เจ้าถามเราอย่างนี้ได้อย่างไรกัน? พระองค์นั้นยิ่งใหญ่มาก
ข้าทำเพียงแต่ให้บัพติสมาแก่พวกเจ้าด้วยน้ำ
ข้าทำเพียงชักชวนให้เจ้ากลับใจจากความบาป

แต่…

พระผู้ช่วยที่จะมานั้น  ทรงสูงส่ง…
แม้ตัวข้าเองยังไม่สมควรที่จะแก้สายรัดรองเท้าของพระองค์เลย”

“โห…. อย่างนั้นเลยหรือ?  พวกเราอยากพบพระองค์จัง”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.