Bubee Homepage

15 สิงหาคม 11 ผู้เลี้ยงแสนดี 6

เราจะพันบาดแผลให้แกะที่กระดูกหัก และเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลีย

ถอดความจาก เอเสเคียล 34:16ข

การเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนั้น หมายถึงงานหนักทั้งวัน
เพราะเขาจะดูแลแกะ แม้เมื่อมันมีแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ
ถ้าเขารีบรักษามัน เท่ากับป้องกันไม่ให้แกะต้องทนทุกข์กับบาดแผลเรื้อรัง
เปรียบได้กับเวลาเราเป็นแกะของพระเจ้า
แล้วทำผิดบาปเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ต้องกำจัดบาปนั้นออกไปเร็ว ๆ
กลับใจ และสารภาพกับพระองค์ ไม่เก็บงำมันไว้ ทำซ้ำทำซากให้กลายเป็นบาปที่ใหญ่โต

แต่มีบางเวลาที่เรื่องใหญ่ไปกว่านั้น
ก็คือ บางครั้งแกะหายไปจากฝูง
ผู้เลี้ยงที่ดีจะห่วงหามัน ใจของเขาเป็นทุกข์
มันอยู่ที่ไหน ถูกสัตว์ร้ายทำอันตรายหรือเปล่า
ผู้เลี้ยงที่ละเลย ก็จะคิดว่า ช่างมัน … ดื้อเอง ก็ตายเอง!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.