Bubee Homepage

15 กันยายน 2014 เวลาของความมืด

นี่เป็นเวลาของพวกเจ้าและอำนาจแห่งความมืด

ถอดความจากลูกา 22:53

Daily2014_9_15


พระองค์ยังไม่ทันจะตรัสขาดคำ
ทันใดนั้นเอง ก็มีฝูงชนพากันเดินเข้ามาในสวน
ยูดาส ซึ่งเป็นหนึ่งในเหล่าศิษย์ใกล้ชิดของพระเยซู
ก็อยู่ในหมู่ชนนั้นด้วย  เขาเป็นคนนำคนเหล่านั้นเข้ามาเอง
เขาเดินเข้ามาใกล้พระเยซู
แล้วก็จุบพระองค์  ทำเหมือนการทักทายของมิตรสนิทสนม

แต่พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“ยูดาส ทำไมเจ้าจึงทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบ?”
แต่เมื่อศิษย์ที่อยู่ข้าง ๆ พระองค์ เห็นแล้วว่า
จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า … จะให้เราสู้ด้วยดาบไหม?”
ยังไม่ทันไร  “ฉัวะ!!”
ศิษย์คนหนึ่งก็ฟันหูขวาของทาสปุโรหิตหลวงขาดกระเด็น!
พระเยซูตรัสว่า
“อย่าทำอย่างนี้”  แล้วพระองค์ทรงแตะที่หูของเขา รักษาเขาให้หายทันที
แล้วพระองค์ตรัสแก่หัวหน้าพระ รวมทั้งข้าราชการของวิหาร
รวมทั้งผู้ใหญ่ที่พากันมาจับพระองค์
“เจ้าทั้งหลายเข้ามาจับเรา  มาพร้อมกับดาบและกระบอง
อย่างกับเราเป็นอาชญากรอย่างนั้นหรือ?
ในวันที่เราอยู่กับเจ้าวันแล้ววันเล่าในพระวิหาร
พวกเจ้าก็ไม่แตะต้องเราสักนิด
แต่… นี่เป็นเวลาของพวกเจ้าและอำนาจแห่งความมืด”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.