Bubee Homepage

15 ตุลาคม 2013 วางแผนทำลาย

ในวันสะบาโต เราควรทำดีหรือทำร้าย
ควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต?

ถอดความจาก ลูกา 6:9

Daily2013_10_15-1

วันสะบาโตอีกวัน พระเยซูทรงเข้าไปในธรรมศาลา
พระองค์ทรงไปสั่งสอนประชาชนที่มารวมกันอยู่
แน่นอน ที่นั่นมีฟาริสีและธรรมาจารย์อยู่กันอย่างคับคั่ง
วันนั้นพวกเขาไม่สนใจการนมัสการพระเจ้า
ไม่ใส่ใจการฟังคำสอนของพระเยซู
แต่สนใจจะดูว่า วันนี้จะจับผิดพระเยซูได้อย่างไร

เข้าทาง เข้าทางพอดี มีชายมือขวาลีบคนหนึ่งอยู่ด้วย
“มาดูกันว่า ท่านเยซูจะรักษาเขาวันนี้ไหม?” พวกเขาซุบซิบกัน

“ดี ๆ จะได้มีเหตุเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลได้” อีกคนตอบ

Daily2013_10_15-2

พวกเขาหารู้ไม่ว่า พระองค์ทรงทราบความคิดทั้งสิ้นของพวกเขา
แทนที่จะกลัว ไม่ช่วยชายมือลีบ พระองค์กลับตรัสกับเขาว่า
“นายลุกขึ้นซิ  มาอยู่ข้างนี่”
เขาทำตาม  … พระเยซูตรัสถามทุกคนว่า
“ในวันสะบาโต เราควรทำดีหรือทำร้าย
ควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต?”

ทรงมองไปรอบ ๆ  ธรรมาจารย์หลบหน้าหลบตา ไม่ตอบ
ส่วนชาวบ้านกลับตื่นเต้นว่าจะได้เห็นการอัศจรรย์อีก
ทรงหันไปหาชายมือลีบ

“นายเหยียดมือออกซิ”   เขาก็ทำตามคำสั่ง

มือของเขาหายลีบเป็นปลิดทิ้ง   เขาดีใจมาก
แต่… เหล่าฟาริสีและธรรมาจารย์ แทนที่จะดีใจไปกับเขา
กลับโกรธจัด
“พวกเราจะทำอย่างไรกับคนนี้ดี?”
“นัดประชุมวางแผนได้เลย”…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.