Bubee Homepage

15 ตุลาคม 2014 เสด็จสู่สวรรค์

ขณะที่พระองค์อวยพรอยู่นั้น
พระองค์ก็ทรงค่อย ๆ จากพวกเขาไป

ถอดความจากลูกา 24:51

Daily2014_10_15

จากนั้น พระเยซูทรงนำพวกเขาไปไกลถึงหมู่บ้านเบธานี
และทรงยกพระหัตถ์ขึ้น อวยพรพวกเขา
ขณะที่พระองค์อวยพรอยู่นั้น
พระองค์ก็ทรงค่อย ๆ จากพวกเขาไป

ทรงถูกยกขึ้น ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
พวกเขานมัสการพระองค์​

พวกเขากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดียิ่ง
และเข้าไปอยู่ในพระวิหาร ถวายพระพรแด่พระเจ้าไม่หยุด…..

เพื่อน ๆ ครับ    เมื่อพระองค์ไปลับสายตาไป
หัวใจของเขาก็ตามพระองค์ไปด้วย
แน่นอน ในเวลานั้น พวกเขามั่นใจในองค์พระผู้เจ้าเต็มร้อย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.