Bubee Homepage

15 ธันวาคม 11 คนฟังกับคนปากไว

เธอเคยเห็นคนปากไวหรือ?

รู้ไหมว่า ยังมีความหวังในคนโง่ได้มากกว่าคนปากไว

ถอดความจากสุภาษิต 29:20

หนังสือคลังคำให้ความหมายของ การฟังหูไว้หู แปลว่า รับฟังไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

เมื่อเราได้ยินอะไร คงจะต้องรับไว้  แล้วมาไตร่ตรองอีกที

อย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ

ยิ่งทุกวันนี้ มีข่าวสารมากมาย ทั้งเท็จ ทั้งจริง

เราจึงต้องฉลาดที่จะ

ฟังหูไว้หู

ปิดการแสดงความคิดเห็น.