Bubee Homepage

15 ธันวาคม 12 อย่าหลงกล

จงไปค้นหาพระกุมารนั้นเถอะ

เมื่อพบแล้ว ก็ขอให้กลับมาแจ้งให้เรารู้

เพื่อเราจะได้ไปนมัสการพระองค์เช่นกัน

ถอดความจาก มัทธิว 2:8

คำพูดของคนมีแผนร้ายแอบอยู่ลึก ๆ นั้น  น่าฟัง  น่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือยิ่งกว่าคนที่มีใจจริง พูดทุกอย่างที่ออกมาจากใจ

ดังนั้น  เหล่าโหราจารย์จึงให้คำรับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า

เมื่อพวกเขาพบพระกุมารเยซู   ก็จะกลับมาทูลรายละเอียดให้กษัตริย์เฮโรดรับทราบ

ดูซิ  เป็นถึงท่านโหราจาร์ย  เป็นผู้ที่ฉลาดล้ำลึก

แต่ยังหลงกล เชื่อกษัตริย์ผู้ไม่เคยหวังดีต่อใคร …

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.