Bubee Homepage

15 พฤษภาคม 2014 ยังคงมีงานเลี้ยง

เจ้าออกไปเดี๋ยวนี้เลย!
ไปตามถนนใหญ่  ตามซอย ตรอกซอกเล็กน้อยในเมือง
แล้วพาคนยากจน   คนพิการ คนตาบอด และคนง่อยเข้ามาในงาน

ถอดความจาก ลูกา 14:21

Daily2014_5_15

(เรื่องต่อจากเมื่อวาน)

นายโกรธมากที่แขกไม่ยอมมาในงาน  นี่ให้เกียรติขนาดนั้นแล้ว….
เหมือนถูกตบหน้า  เป็นการหยามเกียรติของนายอย่างมาก
นายจึงสั่งคนรับใช้ว่า
“เจ้าออกไปเดี๋ยวนี้เลย
ไปตามถนนใหญ่  ตามซอย ตรอกซอกเล็กน้อยในเมือง
แล้วพาคนยากจน   คนพิการ คนตาบอด และคนง่อยเข้ามาในงาน”

คนรับใช้ขมีขมันออกไปทำตามที่เจ้านายสั่งทันที
แล้วไม่นานก็กลับมา..รายงาน

“นายท่านขอรับ กระผมทำตามที่นายท่านสั่งแล้ว
แต่เรายังมีที่เหลือนะขอรับ”
“ถ้าอย่างนั้น เจ้าก็ออกไปตามถนน ตามบ้านที่มีรั้ว
เชิญให้พวกเขาเข้ามา   เราจะได้มีแขกเต็มบ้าน
เจ้าพวกที่ได้เราเชิญครั้งแรกนั้น จะไม่มีสักคนที่ได้กินเลี้ยงของเรา”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.