Bubee Homepage

15 มกราคม 12 เด็ก ๆ กับพระเยซู

ให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา  อย่าไปขัดขวางเขาเลย
เพราะอาณาจักรของพระเจ้านั้น
เป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กเหล่านี้

ถอดความจาก มาระโก 10:14

ภาพวาดโดย Andreas  Hunaeus 1814-1866


วันนั้น พ่อแม่พาลูก ๆ มาให้พระเยซูทรงอวยพระพร

แต่สาวกของพระองค์กลับเห็นว่า เด็ก ๆ นั้นน่ารำคาญ  เกะกะ มายุ่งกับพระเยซูทำไม

จึงกล่าวตำหนิพ่อแม่ที่พาลูกมาหาพระองค์ “ทีหลังอย่าเอาลูกมารบกวนพระเยซูนะ”

คิดดูซิ  โตขึ้น เขาจะรู้สึกอย่างไร ถ้าผู้ใหญ่ไม่รักเขาเลย

เขาคงไม่อยากรักผู้ใหญ่คนนั้นสักนิด

แต่พระเยซูไม่ได้ทรงมองว่า เด็กไร้ความหมาย หรือน่ารำคาญ

เด็กคือคนที่พระเจ้าทรงรัก  พระองค์ทรงเรียกเขามาใกล้ และอวยพระพรให้

(บู้บี้ว่า…จริง ๆ แล้ว พระเจ้าทรงสร้างให้เด็กน่ารักอยู่แล้ว  ยิ่งเล็ก ยิ่งน่ารัก)

พระเยซูตรัสถึงเจ้าตัวเล็ก ๆนี้ว่า

“ถ้าท่านไม่รับพระเจ้าเหมือนที่เด็ก ๆ รับพระองค์

ท่านจะไม่มีโอกาสเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าเลย”


ปิดการแสดงความคิดเห็น.