Bubee Homepage

15 มกราคม 2014 หนูน้อยคืนชีพ

แล้ววิญญาณก็กลับคืนเข้าในหนูน้อยนั้น  เธอก็ลุกขึ้นทันที

ถอดความจาก ลูกา 8:55

Daily2014_1_15ตอนที่พระเยซูทรงเข้าไปในตึกนั้น  จะทรงให้พ่อ แม่ของเด็ก

พร้อมกับศิษย์ของพระองค์ คือ เปโตร ยอห์น และยากอบ เข้าไปด้วย

คนอื่น ๆ ให้รออยู่ข้างนอก พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พวกเขาเข้าห้องของเด็ก
แต่เมื่อทรงเห็นพวกเขาร้องไห้กันจึงตรัสว่า
“อย่าร้องไห้ไปเลย  เด็กไม่ได้ตาย เข้านอนหลับอยู่”
เท่านั้นเอง….
“ฮะ  ฮะ    ว่างั้นได้ไงท่าน ก็คุณหนูนะ ตายไปแล้ว ขำที่ท่านมองไม่เห็น”

พระองค์ไม่ทรงตอบพวกเขา แต่ทรงเข้าไปในห้อง จับมือเด็กน้อยตรัสว่า
“ลูกเอ๋ย  ลุกขึ้นเถอะนะ” ทันใดนั้นเอง วิญญาณของเธอก็กลับเข้ามา
เธอลุกขึ้นทันที   พ่อแม่ดีใจขอบคุณพระเยซูไม่หยุด

“ไป  รีบไปหาอาหารมาให้ลูกกินเสีย…​”
คุณแม่รีบทำตามนั้น  และพระเยซูตรัสว่า
“ไม่ต้องไปบอกให้ใครรู้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดในห้องนี้เป็นอย่างไร”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.