Bubee Homepage

15 เมษายน 2012 ไม่รู้จริงนี่นา

พวกท่านไม่รู้ทั้งพระคำของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์

ถอดความจาก มาระโก 12:24


 

สะดูสีเป็นใคร  หากเพื่อน ๆ มาพบบู้บี้เป็นวันแรกให้ย้อนกลับไปดูเรื่องเมื่อวานนะครับ
เขาถามพระเยซูอย่างนี้
“ครอบครัวหนึ่งมีพี่ชายน้องชาย 7 คน   พี่หัวปีมีภรรยา แล้วตายโดยไม่มีลูก
น้องคนแรกจึงรับพี่สะใภ้เป็นภรรยา  แต่แล้วก็ตายโดยไม่มีลูกอีก
ปรากฏว่า ชายทั้ง 7 ได้ผู้หญิงคนเดียวกันเป็นภรรยาโดยไม่มีลูกในที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็ตายด้วย

คำถามคืออย่างนี้นะขอรับ
วันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตาย  เธอจะเป็นภรรยาของใครกันแน่ ในเมื่อเธอเป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดแล้ว”

โอ้โฮ  พวกที่ไม่เชื่อในการฟื้นขึ้นมาจากความตาย

เอาเรื่องประหลาดมาถามพระเยซู    ไม่เชื่อแล้ว  มาถามทำไมกัน ?
ไม่มีเหตุผลอื่น
เขาต้องการจับผิดจากคำตอบของพระเยซู
ถ้าเป็นเพื่อน ๆ จะตอบอย่างไร  ลองคิดดู……

แต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ทรงรู้ว่า อีกไม่นานพระองค์จะทรงถูกตรึง และจะทรงฟื้นขึ้นมาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า
พระเยซูทรงทำให้คนบางคน ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

พระเยซูจึงทรงบอกเขาให้รู้ว่า  “พวกท่านไม่รู้ทั้งพระคำของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์”

บางทีนะครับ   เรานะรู้อะไรไม่หมด… ก็โวยวาย ก็ต่อต้านเสียแล้ว
เราคงต้องรู้ให้มากที่สุดเสียก่อน จึงจะค่อยมาจับผิดใครต่อใคร
พรุ่งนี้เราจะดูว่า พระเยซูทรงอธิบายอย่างไรให้เขาฟัง

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.