Bubee Homepage

15 เมษายน 2014 บ่าวที่ซื่อสัตย์

เขาจะเป็นสุขเมื่อเจ้านายมาเห็นเขาทำทุกอย่างตามที่ได้รับคำสั่ง

ถอดความจาก ลูกา 13:43Daily2014_4_15

เปโตรกล่าวว่า
“ท่านอาจารย์กำลังเล่าเรื่องอุปมาให้พวกเราหรือเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายขอรับ?”
และพระองค์ตรัสว่า
“ใครเป็นผู้จัดการดูแลที่สัตย์ซื่อและฉลาดเฉลียว?
เป็นคนที่เจ้านายตั้งให้เขาดูแลบ้านเรือน
เพื่อเขาจะจัดแจกอาหารให้แก่ทุกคนตามเวลา
เขาจะเป็นสุขเมื่อเจ้านายมาเห็นเขาทำทุกอย่างตามที่ได้รับคำสั่ง
จริง ๆ แล้ว เราบอกเจ้าว่า
เจ้านายจะตั้งให้เขาดูแลทรัพย์สินทั้งปวงที่มีอยู่ …..

เรื่องของเมื่อวาน พระเยซูทรงเตือนให้เราพร้อมเสมอที่จะรับ
พระองค์  ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไรก็ตาม
และวันนี้ พระองค์ทรงเตือนให้เราทำทุกอย่าง
ด้วยความซื่อสัตย์….
เพื่อน ๆ ครับ เรื่องยังไม่จบ พระองค์จะเล่าอะไรให้เราฟังต่อ….ติดตามพรุ่งนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.