Bubee Homepage

16 กันยายน 12 จับฉลากวันประหาร

พวกเขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน

แล้วเอาเสื้อคลุมของพระองค์มาจับฉลากแบ่งกัน

ถอดความจากมาระโก 15:24

ภาพเขียนโดย กุสตาฟ ดอเร่

กุสตาฟ ดอเร่  ได้แกะพิมพ์ภาพออกมาอธิบายสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ได้ ทุกรายละเอียด

แต่รู้ไหมว่า   การจับสลากแบ่งเสื้อผ้าของพระเยซูนั้น

ได้มีการทำนายมาไว้ก่อนหน้านี้หลายร้อยปี

ราชาดาวิดได้เขียนบันทึกบทกวีของพระองค์ไว้ว่า
“เขาเอาเครื่องนุ่งห่มของข้า มาแบ่งกัน เอาเสื้อผ้าของข้า มาจับฉลาก”
สดุดี 22:18

ปิดการแสดงความคิดเห็น.