Bubee Homepage

16 กันยายน 2013 ไม่เคยมีวี่แวว

คนทั้งหลายต่างทึ่งในคำสอนของพระเยซู
เพราะคำของพระองค์นั้นมีพลังยิ่งนัก

ถอดความจาก ลูกา 4:32
Daily2013_9_16-1

จากเมืองนาซาเร็ธ พระเยซูเสด็จกลับไปยังเมืองคาเปอร์นาอูม
และพอถึงวันสะบาโต  พระองค์ก็ทรงสอนประชาชนในธรรมศาลา
“โห.. คำสอนอย่างนี้ ใช่เลย… มันต้องอย่างนี้ซิ”
“มีพลังมาก”
“ชีวิตของข้าจะต้องไม่เหมือนเดิม”
“กระผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน”

 

Daily2013_9_16-2แต่… ในธรรมศาลานั้นเอง  เกิดมีคนหนึ่งตะโกนเสียงดังขึ้นมา
“ท่านเยซูชาวนาซาเร็ธ มายุ่งกับเราทำไม
ท่านจะมาทำลายเราใช่ไหม?  ”

ทุกคนหันขวับไปที่เจ้าของเสียง ตกใจกันมากเพราะไม่เคยได้ยินเสียงอย่างนี้มาก่อน

ชายคนหนึ่งมีมีโสโครกเข้าสิง… แต่ไม่เคยมีใครรู้เลย
ไม่เคยมีวี่แววมาก่อนว่า คนที่เข้ามาในธรรมศาลามีผีสิงได้ด้วย
พอพระเยซูทรงเข้ามาในธรรมศาลา  ผีจึงไม่พอใจ

มันโวยวาย….

ทำไมจึงเป็นอย่างนี้?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.