Bubee Homepage

16 กุมภาพันธ์ 12 กลที่ถูกหักมุม

ให้เขาล้มลงจากการคิดเห็นของตัวเอง

ถอดความจากสดุดี 5:10

นี่เป็นเรื่องแค่ส่วนตัว

การล้มลงของคนโกหกก็แย่จริง ๆ

แต่หากการโกหกเกิดจากกลุ่ม  หรือนักการเมือง  หรือผู้นำประเทศ

หายนะจะรุนแรงกว่านี้เยอะเลย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.