Bubee Homepage

16 ตุลาคม 12 มหัศจรรย์ในห้องขัง 1

จริงๆแล้ว

ทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิต

ในทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

จะถูกข่มเหง

ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:12

หยางเค่อเป็นชายอายุประมาณสามสิบกว่า
เขามารู้จักพระเยซูในช่วงที่ประเทศจีนกำลังห้ามไม่ให้คนนับถือศาสนา
ดังนั้น เมื่อทางการรู้ว่าเขาพูดเรื่องพระเยซู จึงตามมา

รอจนเขาทำผิดกฎจึงจับตัว
แต่ทำไมทั้ง ๆที่เขารู้อยู่แล้วว่าจะโดนจับแน่

เขายังอดพูดเรื่องของพระองค์ไม่ได้

ลองคิดดูซิ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.