Bubee Homepage

16 ธันวาคม 2013 น้ำมันหอมในงานเลี้ยง 2

ฟาริสีมองเห็น นึกในใจว่า ..
ถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า น่าจะรู้ว่า
ผู้หญิงคนนี้ที่แตะต้องกายของท่านเป็นใคร….

ถอดความจาก ลูกา 7:39

Daily2013_12_16-1

 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยง
ที่มีผู้หญิงมาร้องไห้ แล้วเอาน้ำมันชโลมพระบาทพระเยซู
อยู่ในสายตาของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าของบ้าน…
เขาคิดว่า .. พระเยซูน่าจะรู้ว่า ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นคนขายตัวมาก่อน
แล้วให้ทำอย่างนี้ได้อย่างไรกัน
พระเยซูเป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า น่าจะห้ามเธอไม่ให้ทำอย่างนี้
พระเยซูน่าจะ…..ทำอย่างที่พวกเขาเห็นว่าควรทำ…..
เจ้าของบ้านกำลังดูหมิ่นคน ๆ หนึ่ง

 Daily2013_12_16-2

แต่ตอนนั้น พระเยซูทรงหันมาหาเขา
ตรัสว่า
“ซีโมน เรามีอะไรจะพูดกับท่าน ”
เขาสะดุ้ง…

“ขอรับ… เชิญพระองค์ตรัสเถิด  ”

เขาตอบโดยไม่รู้เลยว่า … พระองค์ทรงรู้ว่าเขาคิดอะไรเมื่อครู่นี้

พระเยซูทรงเล่าเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง

เราจะได้ฟังไปพร้อมกับเขาในวันพรุ่งนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.