Bubee Homepage

16 พฤศจิกายน 2013 หว่าน-เก็บเกี่ยว

คนที่หว่านน้อย  ก็เก็บเกี่ยวคืนมาได้น้อย
คนที่หว่านมาก ก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 9:6

sowing-seeds

ทุกอย่าง ทุกเรื่องที่เราทำ  เราหว่านมาก ก็จะเก็บเกี่ยวคืนมาได้มาก
หว่านออกไปน้อย ก็ได้กลับมาน้อย
บางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งที่หว่านลงไป
แต่ขึ้นอยู่กับหัวใจว่า เต็มที่กับสิ่งนั้นหรือเปล่า
หัวใจที่เต็มที่  ทำให้สุดตัว
เมื่อหว่านความช่วยเหลือ  ก็ช่วยเต็มที่ ไม่กั๊กไว้
เมื่อหว่านเวลาเพื่อแบกภาระแทนเพื่อน  ก็ให้เต็มที่ ไม่หวงไว้
เมื่ออธิษฐาน ก็อธิษฐานเผื่อเต็มที่… ไม่ลืม

นั่นแหละ คือ หว่านมาก
แล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวกลับมามากเช่นกัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.