Bubee Homepage

16 พฤษภาคม 12 ความสุขจากการสร้าง

พระเจ้าทรงดูสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก ….

ถอดความจาก ปฐมกาล 1:31

ข้าแต่พระเจ้าของหนู

แค่หนูได้พับกระดาษเลียนแบบตั๊กแตนที่พระองค์ประทานให้เรา

หนูก็มีความสุขแล้วค่ะ

ไม่ว่าหนูจะวาดรูปดอกไม้  แมลง  สัตว์ต่าง ๆ  เีลียนแบบสิ่งที่ทรงสร้าง

หนูก็มีความสุขด้วยเช่นกัน

พระเจ้าทรงมีความสุขมาก เวลาพระองค์ทรงสร้างสัตว์เหล่านี้

ใช่ไหมค่ะ ?

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.