Bubee Homepage

16 พฤษภาคม 2014 คุณสมบัติศิษย์

ใครก็ตาม ที่ไม่ได้แบกกางเขนของตน ตามเรามา

เขาจะเป็นศิษย์ของเราไม่ได้

ถอดความจาก ลูกา 14:27

Daily2014_5_16

หลังจากที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องงานเลี้ยงที่แขกไม่ยอมมา
แล้วเจ้าของงานจึงไปเชิญคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเชิญแต่ต้น
ประชาชนก็ยังพากันเดิน  ติดตามพระองค์ไปอย่างมุ่งมั่น

แล้วพระองค์ทรงหันมา ตรัสสิ่งที่ทำให้พวกเขาตะลึงว่า
“ถ้าใครจะมาหาเรา  แต่มิได้ชังพ่อ แม่ ภรรยา ลูก พี่น้องชายหญิง
มิได้ชังแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง
เขาจะมาเป็นศิษย์ของเราไม่ได้
ใครก็ตาม ที่ไม่ได้แบกกางเขนของตน ตามเรามา
เขาจะเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”

เพื่อน ๆ ครับ  แล้วจะทำอย่างไรกันดีนี่ พระองค์หมายความว่าอย่างไร?
การตามพระเยซูมาเป็นศิษย์  คือการเข้ามาเรียนจากพระองค์
ไม่ใช่แค่เพียงจะรับเชิญไปงานเลี้ยงหรือเปล่า…
แต่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้น  คนที่ไม่รับเชิญไปในงานเลี้ยง
(เพื่อน ๆ กลับไปดูสามวันก่อนหน้านี้นะครับ)
เป็นเพราะเขารักอย่างอื่นมากกว่า ….จริงซิ  ที่พระเยซูตรัสเช่นนี้แปลว่า
พระองค์ มาเป็นที่หนึ่ง 
เรื่องอื่น ๆ นั้นเป็นรอง...

อย่าลืมว่า พระเยซูไม่ใช่ครูธรรมดา  แต่ทรงเป็นพระเจ้า
การที่พระองค์ทรงบอกเช่นนี้ ก็เป็นผลดีกับเราเอง…
กับครอบครัวของเราด้วยนะ เพราะว่า พระพรของพระเจ้าจะตามมา
เหมือนกับคำที่พระองค์ทรงเคยสอนว่า
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นทั้งปวงให้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.