Bubee Homepage

16 มิถุนายน 12 สุมหัววางแผน!

พวกหัวหน้าปุโรหิต และธรรมาจารย์
กำลังหาอุบายที่จะจับกุมพระเยซูมาเพื่อประหาร!

ถอดความจาก มาระโก 14:1

ภาพวาดโดย อาเล็กซานเดอร์ ไบดา (1813–1895)

 

ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงเตือนเราให้เฝ้าระวัง

เหมือนกับเจ้าของบ้านที่กำลังจะกลับมาบ้าน

โดยไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร

พออีกสองวันก่อนเทศกาลปัสกา และเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อ

(เทศกาลของชาวยิว   ระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาออกมา จากการเป็นทาสในอียิปต์)

เป็นช่วงเวลาที่ผู้นำศาสนายิว กับอาจารย์ทั้งหลาย เริ่มทนไม่ไหว

พวกเขาทนพระเยซูไม่ได้แล้ว เพราะประชาชนต่างหันไปฟังพระองค์

ฟังคำที่ให้ชีวิต และทำให้เขาหลุดพ้นจากกฎต่าง ๆ ที่พวกอาจารย์เหล่านั้นพร่ำสอน

 

“เราจะต้องจัดการสังหารเจ้าเยซูผู้นี้…. “

“ใช่… เราทำแน่  แต่ตอนนี้ไม่ได้ เพราะมีคนเยอะ  พวกเขาอาจก่อการจลาจล”

ดังนั้น พวกเขาจึงเฝ้ารอดูพระเยซูอยู่อย่างอดทน และร้อนใจในเวลาเดียวกัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.