Bubee Homepage

16 สิงหาคม 11 ผู้เลี้ยงแสนดี 7

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี
เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเรารู้จักเรา”

ถอดความจาก ยอห์น 10:14

เจ้าเปี๊ยกก็เหมือนกับเด็ก ๆ  ชอบซน และดื้อซ้ำ ๆ  มันรู้สึกสนุกดี

แต่มันหารู้ไม่ว่า ซนบางอย่างนั้น มันเป็นอันตรายมาก

การออกไปกินโน่นกินนี่ห่างไกลจากฝูง

เปรียบได้กับไปเล่นจักรยานบนถนนใหญ่ที่มีรถสิบล้อวิ่งไปมา

มันมีอันตรายรออยู่ พร้อมที่จะตะครุบเจ้าตัวซุกซน

ครั้งนี้ ผู้เลี้ยงจำต้องหักขาเจ้าเปี๊ยก ทั้ง ๆ ที่สงสารก็สงสาร

เขารู้จักมันดี หากไม่สอน ไม่ทำให้เจ็บ มันจะไม่จำ

ลองคิดดูซิว่า เราเองโดนอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.