Bubee Homepage

16 สิงหาคม 12 ของขวัญจากคุณทวด 2

นาร้าง  พื้นดินโศกเศร้า  ข้าวถูกทำลาย….

ถอดความจากโยเอล 1:10

ครั้งนั้นประมาณปี 1870  เกิดกันดารอาหารอย่างหนักในประเทศจีน ตอนเหนือไล่ลงมาทางใต้

ฝนไม่ตก …. ต้นข้าวตาย  พืชผลก็ไม่มีเหลือ  ผู้คนอดอยาก…

มีคนจำนวนมากที่ตายไปในการกันดารอาหารอย่างรุนแรงครั้งนี้

ครอบครัว ของปู่ทวดกับย่าทวดก็เจอกับความทุกข์ยากครั้งนี้เช่นกัน

เรื่องที่เล่า …แม้ออกมาเป็นรูปของการ์ตูน แต่นำมาจากเรื่องจริง…

 

เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศในโลก

วันนี้ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา ก็กำลังเจอภัยแล้ง  ข้าวกำลังโหยหาน้ำ  แผ่นดินเศร้าโศก…

การกันดารอาหาร เกิดมาตั้งแต่โบราณ สมัยพระคัมภีร์เดิมได้บันทึกให้เราได้รู้

ดูซิว่า … ไม่มีอะไรใหม่ในโลกเลย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.