Bubee Homepage

16 สิงหาคม 2013 จับมันขังซะ

เฮโรดได้เพิ่มความชั่วร้ายของตน
ด้วยการจับยอห์นขังคุก

ถอดความจาก ลูกา 3:20

Daily2013_8_16-1

ยอห์นได้เดินทางออกไปหลายที่เพื่อประกาศให้คนกลับใจ
สำนึกบาป และไม่ทำบาปอีก ให้หันมาหาพระเจ้า
เขาพูดโดยไม่ได้เกรงกลัวใครเลย ไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่โตขนาดไหน

เขาไม่ไว้หน้าใครด้วย
ผิดถูกอย่างไร ก็ว่าไปตามนั้น

Daily2013_8_16-2

 

ยอห์น ได้ตักเตือนเฮโรดซึ่งเป็นเจ้าเมือง
เขาทำผิดที่เอาน้องสะใภ้มาเป็นภรรยาของตน
เขาเตือนให้เฮโรดหยุดทำความชั่วอีกหลายอย่าง

“ไปจับเจ้ายอห์นขังคุก!”  เฮโรดสั่งทหารด้วยความโกรธ
“มันจะได้ไม่มาต่อว่าข้า ให้ใคร ๆ รู้เห็นอีกต่อไป…”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.