Bubee Homepage

16 เมษายน 12 จะมีวันฟื้นขึ้นมา

“เมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
เขาจะไม่แต่งงาน หรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีก
แต่จะเป็นเหมือนทูตในสวรรค์”

ถอดความจาก มาระโก 12:25

ไม่ทราบนามผู้วาดรูปที่งดงามนี้

พระเยซูทรงตอบสะดูสีที่มาทดสอบจับผิดให้รู้ว่า    ในวันของพระเจ้า  คือวันที่พระเจ้าจะให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีวิตขึ้นมานั้น    สภาพของสังคมจะเปลี่ยนไป  เพราะจะไม่ใช้ชีวิตแบบเดียวกับที่เราอยู่ในโลกนี้

พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ไม่นาน      ก่อนที่จะทรงสิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์ว่า

“เมื่อเราไปจัดเตรียมที่(ในสวรรค์)สำหรับพวกเจ้าแล้ว     เราจะกลับมาอีก รับเจ้าไปอยู่กับเรา” (ยอห์น 14:3)

พระเยซูทรงย้ำว่า  มีการฟื้นขึ้นมาจากความตายแน่นอน..

พระเจ้าพระบิดาซึ่งทรงส่งพระเยซูลงมาในโลก  ทรงเป็นพระเจ้าของคนที่มีชีวิตอยู่

“ท่านคนสะดูสี…พวกท่านเข้าใจผิดมากทีเดียว”  พระเยซูทรงบอกพวกเขา

 

เพื่อน ๆ ครับ จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เรารู้ว่า วันหนึ่ง พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก  คนที่เชื่อในพระองค์ และตายไปก่อนหน้านั้น จะเป็นขึ้นมาอีกครั้ง

เรื่องนี้ น่าสนใจจริง ๆ นะครับ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.