Bubee Homepage

16 เมษายน 2014 รับมามาก ต้องระวัง!

คนที่ได้รับมาก ก็ต้องถูกเรียกเอามาก
คนที่รับฝากไว้มาก  ก็ถูกเรียกคืนจากเขามาก

ถอดความจากลูกา 12:48

Daily2014_4_16

ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ จะเป็นสุข เพราะเจ้านายจะพอใจเขามาก
แต่สำหรับผู้รับใช้อีกคนล่ะ?

อีกคนกล่าวกับตัวเองว่า
“สงสัยเจ้านายจะมาช้า”  เขาก็เลยย่ามใจ  โบยตีเพื่อนๆ ที่ทำงานด้วยกัน
กิน ดื่ม จนเมามายไม่ได้สติ  เขาทำอย่างนี้จนเคยชิน
แต่แล้ว เจ้านายก็ได้กลับมาในวันที่เขาไม่คาดคิด ในเวลาที่เขาไม่รู้
เจ้านายมาพบเขาทำอย่างนั้น ก็จะลงโทษเขา
และส่งเขาไปอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์เช่นเดียวกับเขา

คนที่รู้ใจของนายอยู่แล้ว แต่ไม่ทำตัวให้พร้อมจะถูกลงโทษแรงกว่า
คนที่ไม่รู้ และได้ทำสิ่งที่น่าจะถูกลงโทษก็จะได้รับโทษน้อย
คนที่ได้รับมาก ก็ต้องถูกเรียกเอามาก
คนที่รับฝากไว้มาก  ก็ถูกเรียกคืนจากเขามาก

นี่ครับ… คนที่ได้มากต้องระวังตัว ทำให้สมกับที่พระเจ้าทรงให้มาก….

คิดเพิ่มเติม แล้วจะรู้ว่า มันหมายความอย่างไร

ปิดการแสดงความคิดเห็น.