Bubee Homepage

17 กันยายน 11 ส่งกลับบ้านได้แล้วครับ

“ที่นี่กันดารอาหารนัก  และตอนนี้ก็เย็นมากแล้ว
ขอพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาไป
เพื่อจะซื้ออาหารตามบ้านไร่ บ้านนาแถบนี้”

ถอดความจาก มาระโก 6:35

ภาพวาดโดยวิลเลียม โฮล  (1846-1917)

 

เสาร์อาทิตย์ก่อน เราได้เล่าเรื่องว่า พระเยซูทรงสงสารคนที่มาหาพระองค์

คนจำนวนมากมาย นับผู้ชายได้ 5000 คน  พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาหลายอย่าง

เพื่อว่า เมื่อเขานำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไปใช้ในชีวิต   เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

รับรองได้ว่า ชีวิตดีขึ้น เป็นเหมือนคนฉลาดที่ฟังแล้ว ทำตาม

แต่สอนไป  ๆ  คนก็ฟังไป  ลืมกิน  ลืมหิว  ฟังไปจนกระทั่งเย็น

สาวก… เพื่อนสนิทของพระเยซู  นึกขึ้นได้  จะทำอย่างไรดี

คนมากมายแบบนี้ ขืนหิวมาก ๆ  จะตาลาย เดี๋ยวก็เป็นลมไป

ทางออกของพวกเขาคือ  …. ให้พระเยซูเลิกสอน แล้วส่งพวกเขากลับบ้าน

ให้ไปหาอาหารกินเอง……

แต่พระเยซูไม่ทรงคิดอย่างเพื่อนของพระองค์….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.