Bubee Homepage

17 ตุลาคม 12 มหัศจรรย์ในห้องขัง 2

อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วย    เพื่อว่า เมื่อข้าพเจ้าพูด

พระเจ้าจะประทานถ้อยคำที่จะกล่าวถึงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐ

ด้วยความกล้าหาญ

ถอดความจากเอเฟซัส 6:19

คราวที่แล้ว เจ้าหน้าที่เกือบจะได้จับตัวหยางเค่อ  แต่พอดีดูเหมือนหลักฐานไม่พอ เขาจึงรอดตัวมาได้

แต่ครั้งนี้ซิ  หยางเค่อ พ่อครัวที่รักพระเจ้ากลับอดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่อง

ครั้งหนึ่ง  ที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน 5000 คน

และแน่นอน สิ่งที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้คนเชื่อคือ สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลาย

นี่เป็นข้อกล่าวหาได้อย่างดี

พวกเขาต้องการให้ประชาชนลุ่มหลงปลงใจกับสมุดปกแดงของท่านประธานเหมาเท่านั้น

ความจริงแล้ว  ลัทธิคอมมิวนิสต์กับความเชื่อในพระเจ้านั้น มันไปด้วยกันไม่ได้เลย

ยากจริง ๆ ที่คนเป็นคริสเตียนจะอยู่ในประเทศที่ปกครองระบอบนี้

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.