Bubee Homepage

17 ตุลาคม 2013 หายป่วย ผีออก..ทุกคน

ประชาชนพยายามสัมผัสพระเยซู
เพราะมีฤทธิ์เดชแผ่ซ่านออกจากพระองค์
รักษาเขาให้หายได้ทุกคน

ถอดความจาก ลูกา 6:19

Daily2013_10_17-1
สิ่งแรกที่อัครทูตสิบสองคนกับพระเยซูทรงทำในที่สาธารณะคือ… พระองค์ทรงมายังที่ราบแห่งหนึ่ง
ที่นั่นเองปรากฏว่า
มีประชาชนจำนวนมากมายเดินทางมาจากยูเดีย
นครเยรูซาเล็ม ทางใต้  และเมืองไทระ ไซดอนทางเหนือ มากจนมืดฟ้ามัวดิน
พวกเขาชวนกันมาฟังพระองค์
เพราะเขารู้ว่าคำสอนของพระองค์นั้น มีอำนาจยิ่ง

Daily2013_10_17-2

นอกจากนั้นพวกเขายังมาขอให้พระองค์รักษาโรค
ช่วยขับผีร้ายออกจากพวกเขา
พระเยซูทรงแตกต่างจากหมอของเขา
เพราะทรงรักษาพวกเขาด้วยฤทธิ์อำนาจจากพระผู้สร้างพวกเขาเหล่านั้นมา  ..
ประชาชนพยายามสัมผัสพระเยซู
เพราะมีฤทธิ์เดชแผ่ซ่านออกจากพระองค์  รักษาเขาให้หายได้ทุกคน…..

เพื่อน ๆ ครับ มีคำพยานมากมายที่พระเจ้ายังทรงรักษาโรคให้หายในปัจจุบัน…
ใช่ครับ ยังมีโรคร้ายอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถรักษาได้… แต่ไม่มีอะไรเก่งเกินฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.