Bubee Homepage

17 พฤศจิกายน 11 คำพยานแทนน้องหมา

พระเจ้าทรงสนพระทัยคำอธิษฐานของคนที่หมดหนทาง
และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขา

ถอดความจากสดุดี 102:17

เรื่องราวข้างบน เราเรียกว่า คำพยานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต

พี่สาวเจ้าของหมาได้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาเจ้าหมาน้อยที่ป่วย

จริง ๆ แล้ว พระเจ้าจะทรงให้มันหายเลยก็ได้  ให้มันยุบไปเลย

แต่สิ่งที่ทรงกรุณาครั้งนี้คือ ส่งคนมาช่วยโดยไม่เสียสตางค์สักบาท

ขอบคุณพระเจ้าจริง ๆ ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.