Bubee Homepage

17 พฤษภาคม 12 คนไม่สำคัญ

ตุ๊กแก  เจ้าเอามือจับมันได้  แต่มันยังอยู่ในพระราชวัง….

สุภาษิตของซาโลมอน

ถอดความจาก สุภาษิต 30:28

นึกไม่ถึงใช่ไหมว่า พระคัมภีร์ มีเรื่องของตุ๊กแกด้วย….

ราชาซาโลมอนทรงกล่าวว่า มันเป็นสัตว์ที่เล็ก แต่มีปัญญา

รวมไปถึง มด กระจงผา และตั๊กแตน

หมายความว่าอย่างไรกันนี่?

ความหมายของมันอาจจะมีหลายอย่าง

แต่ที่คิดได้ก็คือ

ตุ๊กแกมันเป็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่คลานเข้าหลืบเข้าซอกจนไปถึงราชวังได้โดยไม่มีใครเห็น

ดังนั้นก็อย่าคิดว่า เราที่เป็นคนตัวเล็ก ๆ จะไม่มีโอกาสทำสิ่งใหญ่นะจ๊ะ….

 

ขอบคุณพระเจ้าค่ะ
เจ้าตุ๊กแกที่หน้าตาไม่น่ารักนี้

สอนให้หนูรู้ว่า อย่างไร ๆ   พระเจ้าทรงสนใจ

ในสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญ

แม้หนูจะไม่ใช่คนสำคัญในสายตาใคร

แต่พระเจ้าทรงมองหนูอยู่เสมอ

และพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเลย

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.