Bubee Homepage

17 มิถุนายน 11 ทางของธัน 13

แต่ถ้าเรามีความหวังในสิ่งที่เรายังไม่เห็น
เราจึงรอมันด้วยความอดทน

ถอดความจาก โรม 8:25

 

ปัญหาบางอย่าง สามารถแก้ไขได้ทันที

แต่บางอย่างยังมีปัญหาซับซ้อนไปกว่านั้น

คนที่ไม่ได้เป็นเหยื่อ อาจคิดว่า ต้องทำอย่างนั้น ต้องทำอย่างนี้

แต่ความจริงคือ การทำอย่างที่คิด อาจสร้างปัญหาที่ยาวนาน มากขึ้นก็ได้

ดูเหมือนธันจะเลือกสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุด
เขาหวังว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ มันจะดีขึ้นกว่านี้
เขาจึงต้อง …อดทน

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.