Bubee Homepage

17 มีนาคม 13 ตามเรามา

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ตามเรามาเถอะ

เราจะทำให้เจ้าเป็นผู้หาคน  อย่างที่เจ้าเคยหาปลา”

ถอดความจากมัทธิว 4:19

วันที่พระเยซูทรงเรียกสาวก ….

พระองค์กำลังเดินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี

ทรงพบพี่น้องชาวประมงสองคนคือ ซีโมน-เปโตร  กับ อันดรูว์น้องชายของเขา
ทั้งสองกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบ

ทั้งสองกำลังทำงาน ทำอาชีพของเขาอย่างขะมักเขม้น

แล้วพระองค์จึงทรงชวนให้เขาตามพระองค์ไป  เพื่อเป็นผู้หาคนอย่างที่เขาเคยหาปลา

peterandrew

fisherofmen

ภาพข้างบนนี้ ทำให้เราเห็นภาพหนึ่งที่ทำให้เกิดความเป็นห่วงคนมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้า

แต่ภาพข้างล่างนั้นชัดเจนว่า คนที่ไม่ได้รับพระเจ้านั้นกำลังเสี่ยงกับความตายอยู่

hakon

ถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยคนได้

มากเท่าไรก็ยิ่งดีใช่ไหม

พระเยซูทรงชวนให้สาวกมาเป็นผู้ที่ช่วยให้คนได้รู้จักพระเจ้า

และกลับใจจากทางบาป

และพระเยซูทรงชวนเราให้ช่วยเพื่อนของเราเช่นกัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.