Bubee Homepage

17 มีนาคม 2014 คนที่แข็งแรงกว่า

แต่เมื่อคนมีกำลังมากกว่า
เข้ามาต่อสู้และเอาชนะเขาได้
คนนั้นก็ชิงอาวุธที่เขาวางใจไปเสีย…

ถอดความจาก ลูกา 11:22

Daily2014_3_17

เมื่อพระเยซูทำให้คนในกลุ่มเข้าใจว่า
พระองค์ทรงขับผีออกด้วยฤทธิ์ของพระเจ้าจริง ๆ
พระองค์ก็ทรงเปรียบเปรยด้วยเรื่องสั้นว่า

“หากคนที่แข็งแรงสักคนหนึ่ง ถืออาวุธ เฝ้าตึกของตน
สิ่งของของเขา ก็จะปลอดภัย ไม่มีอันตราย..

แต่แล้ว เมื่อคนมีกำลังมากกว่า
เข้ามาต่อสู้และเอาชนะเขาได้
คนนั้นก็ชิงอาวุธที่เขาวางใจไปเสีย…
แถมยังเอาของที่ริบได้ ไปแบ่งกันอีก
คนแข็งแรงที่เฝ้าบ้านแพ้…..

พระเยซูหมายความว่า คนที่ถูกผีสิงนั้น พระเจ้าทรงปล่อยให้เขาเป็นอิสระ
เพราะพระองค์ทรงเข้มแข็งกว่าผีที่สิงเขา
แม้มันจะพยายามยึดตัวเขาไว้เพียงไร
แต่เมื่อพระเจ้ามาถึง พระองค์ก็จัดการกับมันได้ 
เขาคนนั้นก็เป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสมารอีกต่อไป  

ปิดการแสดงความคิดเห็น.