Bubee Homepage

17 สิงหาคม 11 ผู้เลี้ยงที่ดี 8

ผู้ที่รับจ้าง มิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะแท้จริง
ฝูงแกะก็ไม่เป็นของเขา
เมื่อเห็นสุนัขป่ามา
เขาก็จะวิ่งหนีทิ้งฝูงแกะไป…

ถอดความจากยอห์น 10:12

ผู้เลี้ยงแท้ ๆ  กับผู้เลี้ยงที่รับจ้างนั้น มีลักษณะแตกต่างกันมาก

แต่ที่ชัด ๆ คือ ผู้เลี้ยงแท้ รู้จักแกะของเขาทุกตัว

ผู้เลี้ยงรับจ้างก็จะเห็นแกะเหมือน ๆ กันไปหมด  หน้าตาแบบเดียวกัน

แต่เขาหารู้ไม่ว่า แกะนิสัยต่างกัน…. ชอบ ไม่ชอบต่างกัน

บางตัวดื้อ บางตัวน่ารักอ่อนโยน  บ้างก็ซุกซน

พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงดูแท้จริง  ทรงเลี้ยงดูคนที่รักและวางใจในพระองค์

ทรงถือว่า พวกเขาเป็นแกะของพระองค์

และพระองค์ทรงรู้จักเขาทุกคนเป็นอย่างดีด้วย

อยากรู้จักผู้เลี้ยงท่านนี้  ก็ให้ไล่อ่านบทความที่นี่จ้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.