Bubee Homepage

18 กรกฎาคม 11 วางตะเกียงที่ไหน?

ท่านย่อมตั้งตะเกียงไว้บนเชิงตะเกียงมิใช่หรือ
เพราะสิ่งที่ซ่อนเร้นจะถูกเปิดเผย
สิ่งที่ปิดบังไว้ก็จะถูกเปิดเผยเช่นกัน

ถอดความจาก มาระโก 4:21-22

ภาพจาก http://www.itca.co.jp/museume/index.html

ถ้าเราเอาตะเกียงจุดไว้  แล้วแอบใต้เตียง

เอาเทียนมาจุด แล้วแอบไว้ใต้ถัง

มันยังไงนี่?  มันควรจะอยู่ในที่ ๆ ให้แสงสว่างไม่ใช่หรือ?

ถ้าเรามีพระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่าง แล้วซ่อนไว้…มีประโยชน์อะไร?

ไม่นำพระคำมาเล่า กล่าวขาน  เก็บไว้กับตัวเองในใจคนเดียว … ได้อย่างไร?

ไม่ได้นะ!    เมื่อมีสิ่งดี ก็จะต้องบอกให้รู้กันทั่ว ๆ

เพื่อทุกคนจะได้พระคำของพระเจ้า  แล้วเข้าใจชีวิตเหมือนกับเรา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.