Bubee Homepage

18 กันยายน 2013 ไข้ที่ออกไป

พระเยซูทรงยืนข้าง ๆ ผู้ป่วย  
และสั่งให้ความป่วยไข้ออกไป
มันก็ออกไป

ถอดความจาก ลูกา 4:39 

Daily2013_9_18-1หลังจากที่พระเยซูทรงไล่ผีออกไปจากชายผีสิงในธรรมศาลา
พระองค์ก็เสด็จไปยังบ้านของซีโมน
บ้านดูเงียบเหงา…เพราะแม่ยายของซีโมนกำลังป่วยหนัก
เธอนอนซม..ไข้สูง ตัวร้อนผ่าว
“พระเยซูขอรับ คุณแม่ป่วยอยู่… ”
Daily2013_9_18-2

 

พระเยซูทรงเดินไปข้าง ๆ เธอ และตรัสว่า
“ความป่วยไข้ทั้งสิ้น จงออกไป”

ทันใดนั้น แม่ยายของเปโตรก็เปิดตาขึ้น
มองเห็นพระเยซูเป็นคนแรก
ตอนนั้นเอง อาการไข้ก็ลดลงทันที
ร่างกายไม่รู้สึกหนาว ๆ ร้อน ๆ อีกต่อไป

เธอรู้สึกตัวว่า สบายดีแล้ว “ขอบคุณเจ้าค่ะ”
เธอยิ้มและลุกขึ้นทันที
“ขอท่านรอสักนิดนะเจ้าคะ
เดี๋ยวดิฉันจะจัดอาหารมาเจ้าค่ะ”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.