Bubee Homepage

18 กันยายน 2014 พบปีลาต

“ท่านเป็นกษัตริย์อย่างนั้นใช่ไหม?”

พระเยซูทรงตอบเขาว่า  ”ท่านว่าอย่างนั้นแล้ว”

ถอดความจาก ลูกา 23:3
Daily2014_9_18
จากนั้น คนทั้งหมดก็ลุกขึ้น และคุมพระเยซูไปหาปีลาต
พวกเขาตั้งต้นใส่ร้ายพระเยซู
“เราเห็นว่า ชายผู้นี้กำลังนำชาติเราให้หลงผิด
ห้ามไม่ให้คนเสียภาษีให้จักรพรรดิซีซาร์แห่งโรม ถือเป็นการกบฎ
แล้วยังบอกด้วยว่า ตนเองเป็นพระคริสต์ ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม
เท่ากับเขาบอกว่าเขาเป็นกษัตริย์”
เมื่อปีลาตได้ยินดังนั้น ก็สอบถามพระองค์ว่า
“ท่านเป็นกษัตริย์อย่างนั้นใช่ไหม?”
พระเยซูทรงตอบเขาว่า
“ท่านว่าอย่างนั้นแล้ว”
ปีลาตฟังอย่างนั้น ก็หันมาหามหาปุโรหิตและประชาชนว่า
“อืม …. เราไม่พบความผิดในตัวเขาสักนิด”
พูดอย่างนี้ได้อย่างไร?  พวกเขาไม่พอใจอย่างยิ่ง
ปีลาตจะทำตัวเป็นศัตรูของพวกเขาอย่างนั้นหรือ?
พวกเขายังคาดคั้นต่อไป
“ท่าน .. เขาปลุกระดมมวลชน
ไปสั่งสอนทั่วแคว้นยูเดีย จากกาลิลีมาจนถึงที่นี่”
ปีลาตจะทำอย่างไร?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.