Bubee Homepage

18 กุมภาพันธ์ 2014 เมื่อจับคันไถ….

“คนที่เอามือจับคันไถเพื่อจะไถนา
แล้วยังหันกลับไปอีก ก็ไม่มีคุณค่าพอกับแผ่นดินของพระเจ้า

ถอดความจากลูกา 9:62

Daily2014_2_18

แล้วทรงหันไปหาอีกคน ตรัสว่า “ตามเรามาซิ”
เขาคนนั้น ไม่ได้คิดเหมือนคนแรก กลับตอบว่า

“ขอให้กระผมกลับไปฝังศพพ่อก่อนนะขอรับ”
เพื่อน ๆ ครับ ถ้าพ่อยังไม่ตาย ก็ต้องรอจนพ่อตายก่อน
และพิธีการฝังศพนั้น จะต้องฝังแล้วรอให้ครบหนึ่งปี
จนกว่าจะนำกระดูกไปเก็บไว้อีก

เท่ากับชายคนนี้ กำลังบอกว่า เขาไม่ได้อยากตามพระองค์ตอนนี้
พระเยซูตรัสกับเขาว่า

“ให้คนตายเขาฝังตัวเองแล้วกัน
แต่นายน่ะ ให้ออกไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า”

แม้พระเยซูตรัสดังนั้น ยังมีอีกคนกล่าวว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าขอรับ กระผมจะตามพระองค์ไป
แต่ขอไปลาพี่ลาน้องที่บ้านก่อน”
พระองค์ตรัสตอบว่า
“คนที่เอามือจับคันไถเพื่อจะไถนา
แล้วยังหันกลับไปอีก ก็ไม่มีคุณค่าพอกับแผ่นดินของพระเจ้านะ”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.