Bubee Homepage

18 ธันวาคม 2013 น้ำมันหอมในงานเลี้ยง 4

ความผิดบาปของเธอที่มีมากมายได้รับการยกโทษแล้ว
ดังนั้นเธอจึงรักมาก
ส่วนคนที่ได้รับการยกโทษไม่เท่าไร  
ก็จะรักน้อย  

ถอดความจากลูกา 7:47

Daily2013_12_18-1

พระเยซูทรงหันไปมองผู้หญิงที่มาเช็ดพระบาทของพระองค์
ตรัสกับซีโมน  ฟาริสีเจ้าของบ้านว่า
“ดูซิ เราเข้ามาในบ้านของท่าน ท่านไม่ได้ให้น้ำล้างเท้าเรา
แต่เธอเอาน้ำตามาล้างเท้าของเรา และเช็ดด้วยผม….

ท่านมิได้จุบเราทักทายตามธรรมเนียม
แต่เธอไม่ได้หยุดที่จะจุบเท้าของเรา

ท่านไม่ได้เอาน้ำมันชโลมศีรษะของเรา เพื่อให้เราสดชื่น
แต่เธอได้เอาน้ำมันหอมมาชโลมเท้าของเรา

ขอบอกเลยว่า

ความผิดบาปของเธอที่มีมากมายนั้น ได้รับการยกโทษแล้ว
ดังนั้นเธอจึงรักมาก
ส่วนคนที่ได้รับการยกโทษไม่เท่าไร  ก็จะรักน้อย

Daily2013_12_18-2

แล้วพระเยซูหันไปหาเธอตรัสว่า
“ความบาปผิดที่มีอยู่นั้น … เรายกโทษให้หมดแล้ว”
คนข้าง ๆ ได้ยินดังนั้น มองหน้ากันอย่างแปลกใจ
“เขาเป็นใครกันหรือ? ทำไมยกความผิดบาปของผู้คนได้?”

แต่พระเยซูไม่ได้ตอบพวกเขา  แต่พูดกับเธอว่า
“ความเชื่อของเจ้า ทำให้เจ้ารอดบาป.. กลับไป และเป็นสุขเถอะ”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.