Bubee Homepage

18 พย. 2013 รักแต่ปาก

เหตุใดท่านทั้งหลายจึงพากันเรียกเราว่า

พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า

แต่ไม่ยอมทำตามสิ่งที่เราบอก?

ถอดความจากลูกา 6 :46

Daily2013_11_18

แม่จ๋า หนูรักแม่จัง……  ผมรักแม่ครับ …… หนูรักพ่อค่ะ….
เราหลายๆ คนก็พูดคำนี้บ่อยๆ  โดยเฉพาะตอนที่พ่อ แม่ให้รางวัล หรือให้ของที่เราชอบ
แต่ขณะที่เราบอกรักท่าน
เราก็ไม่เชื่อฟัง  ดื้อดึง  โวยวาย หาเรื่อง
สิ่งที่พระเยซูตรัสถึงนั้น ไม่ต่างกันมากเท่าไร
บอกว่ารัก
บอกว่าค่ะ  ครับ ….
แต่กลับดื้อ
อธิษฐานว่า พระองค์เจ้าข้า… อย่างนั้นอย่างนี้
ขอโน่น  ขอนี่
แต่ไม่เคยทำตามอย่างที่พระองค์บอกให้ทำ

เปลี่ยนใจได้นะ
ตั้งต้นใหม่ได้
เรียกพระองค์เจ้าข้า  … และก็ทำเหมือนอย่างพระองค์….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.