Bubee Homepage

18 พฤษภาคม 12 อย่าโกรธนาน

จะโกรธก็โกรธได้   แต่อย่าให้กลายเป็นบาป
อย่าโกรธไปจนกระทั่งตะวันตกดิน

ถอดความจาก เอเฟซัส 5:26

เรื่องที่เกิดขึ้นข้างบนนี้  ทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์คล้าย ๆ กันที่เกิดกับเรา

พี่น้องทำร้ายจิตใจกันโดยไม่เจตนา

แต่เมืือทำผิด คนผิดขอโทษ

คนที่เจ็บใจก็ต้องยกโทษให้นะ

เพราะหากไม่ยกโทษให้  ไม่ถนอมน้ำใจกัน

ลองคิดซิว่า อะไรเกิดขึ้น ถ้าน้องเกลไม่ยอมยกโทษ

 

ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุด
พระองค์ทรงทราบว่า ผมทำผิดบ่อยมากครับ
บางอย่างผมก็ไม่ได้ตั้งใจ

แต่มีบางอย่างผมทำผิดทั้งที่รู้

ขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้ผมด้วย

ขอทรงให้กำลังที่ผมจะทำถูกต้องเสมอ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.