Bubee Homepage

18 มกราคม 12 ร้องหา เรียกหา เสาะหา

เออ ถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้ลึกซึ้ง  และเรียกหาความเข้าใจ….
ถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาอย่างหาเงิน
และเสาะหาปัญญาเหมือนหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้…
เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า
และพบความรู้ของพระเจ้า

ถอดความจากสุภาษิต 2:2-3

เพื่อนอาจคิดว่า นายฝุ่นเป็นเด็กดี ครูสั่งอะไรก็ทำ อ่านอะไรก็อ่าน

แต่แล้ววันหนึ่งมาพบว่า ฝุ่น เด็กชายตัวเล็ก ๆ  พร้อมที่จะค้นคว้าสิ่งที่ห้องเรียนไม่มีสอน

ค้นหาเพื่่อเพิ่มเติมสีสันให้ชีวิต…. ตกปลา…

ที่เหนือไปจากการค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ที่อยากรู้คือ

พระเจ้าทรงสอนเราว่า   หากเราร้องหาพระเจ้า  เรียกหาพระองค์

เอาจริงเอาจังกับการที่เสาะหาพระองค์ให้มากขึ้น

ค้นหาว่า พระองค์ทรงคิดอย่างไร ทรงทำอะไรมาบ้าง

ถ้าเราพยายามรู้จักพระเจ้า เรียกขอให้พระองค์ช่วยเรา

พระองค์ก็จะทรงช่วยให้เราพบพระองค์จริง ๆ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.