Bubee Homepage

18 มิถุนายน 2014 เศรษฐีกับลาซารัส 1

ลาซารัสอยากกินอาหารที่จากโต๊ะของเศรษฐี….

ถอดความจาก ลูกา 16:21

 image

แล้วพระเยซูก็ทรงเล่าเรื่องที่แปลกมากเรื่องหนึ่งให้คนที่อยู่รอบข้างพระองค์….

เศรษฐีคนหนึ่ง สวมเสื้อสีม่วงที่ทอจากป่านเนื้อดีเยี่ยม
ทุก ๆ วัน เขามีชีวิตอยู่อย่างฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย
ใช้จ่ายอย่างสบายมือ เพราะเขามีเงินเหลือเฟือ

เพื่อน ๆ พอจะนึกภาพเศรษฐีตะวันออกกลางสมัยก่อนได้ไหมครับ …​
ใส่เสื้อผ้าตัวยาว ๆ  สีม่วงดูโก้หรู
ไม่ใช่เป็นเศรษฐีที่ทำงานหนัก
แต่เป็นคนที่ใช้ชีวิตหมดไปวัน ๆ ด้วยการกินอยู่เกินพอดี

ที่น่าสลดใจก็คือ
มีชายยากจนคนหนึ่งนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเขา
ชายคนนี้มีชื่อเรียกกันว่า ลาซารัส มีแผลตามตัว… ไม่รู้นะว่า เขาไปโดนอะไรมา
เขามานอนที่นั่นเพราะหิวมาก
เขาคิดว่า เขาจะได้กินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี
เขาคงได้กินบ้าง จึงไม่ได้ไปจากบ้านนี้
เพื่อนของเขาที่แสนดีก็คือ เจ้าหมาน้อยที่คอยเลียแผลให้
ชีวิตของทั้งเศรษฐีและลาซารัสก็อยู่กันไปเรื่อย ๆ
ทั้งสองรู้จักกันดี …..
แต่แปลก เศรษฐีก็ไม่ได้คิดจะช่วยให้ลาซารัสดีขึ้น
นอกจากจะให้อาหารไปวัน ๆ ….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.