Bubee Homepage

18 สิงหาคม 2014 คนที่ควรระวัง

พวกเจ้า จงระวังเหล่าธรรมาจารย์!

ถอดความจากลูกา 20:46

Daily2014_8_18

วันนั้น เขาสนทนากันหลายเรื่อง ….
อยู่ ๆ พระเยซูก็ตรัสกับศิษย์ของพระองค์
ต่อหน้าคนอื่น ๆ ในที่นั้น

“พวกเจ้าระวังเหล่าธรรมาจารย์
พวกเขา ชอบสวมเสื้อตัวยาว แล้วเดินไปเดินมา
ชอบให้คนโค้งคำนับ แสดงความนับถือกลางตลาด
ชอบไปนั่งในที่มีเกียรติในธรรมศาลา
ชอบนั่งในที่สูงในงานเลี้ยง
แต่….

พวกเขาก็ชอบริบเอาที่อยู่ของหญิงม่าย
แสดงให้ใคร ๆ เห็นว่า เขาเป็นคนดี อธิษฐานยาว ๆ
พวกเขานี่แหละ จะมีโทษหนักยิ่งนัก

เพื่อน ๆ ครับ  เหล่าธรรมาจารย์ก็คือ คนที่รู้พระคำของพระเจ้ามาก
แต่แทนที่จะช่วยคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 
พวกเขากลับเพียงอยู่เพื่ออวด  เอาเปรียบ….
เอาตำแหน่งของตนมาสร้างบารมี 
เมื่อสองพันกว่าปี มีคนแบบนี้ …
ปัจจุบัน ก็มีมากกว่าสมัยก่อนนั้นอีกครับ 
ระวังว่า คนแบบนั้น และเราอย่าเป็นคนแบบนั้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.