Bubee Homepage

18 เมษายน 12 ก็อยากสวย 2

เธอไม่รู้หรือว่า
ร่างกายของเธอเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซึ่งสถิตในตัวเธอ …..

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 6:19

ไข่มุกไม่รู้ว่า สิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้น จะไม่เป็นผลดีกับตัวเธอเอง
แล้ววันหนึ่ง ผลของสิ่งที่เธอตั้งใจทำ ก็ปรากฏชัดกับเพื่อนทุกคน

เธอไม่รู้ว่า เธอกำลังทำร้ายตัวเอง
ทำลายวิหารของพระเจ้า

คนที่เชื่อในพระเจ้านั้น ร่างกายเขาเป็นวิหารของพระเจ้า
ส่วนคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ใครจะรู้ว่า
วันหนึ่ง ร่างกายของเขาจะได้เป็นวิหารของพระเจ้าเช่นกัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.