Bubee Homepage

19 กรกฎาคม 12 รู้น้อย

คนรู้น้อยเอ๋ย
พวกเจ้าจะพอใจกับการรู้น้อยของเจ้าไปนานเท่าไร

ถอดความจาก สุภาษิต 1:22

ที่ผู้ใหญ่สอนให้เด็กหญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว

สอนให้เด็กชายเป็นสุภาพบุรุษ

เหมือนว่าเป็นเรื่องล้าสมัย   ไม่มีใครเขาทำกันอย่างนั้นแล้ว

เดี๋ยวนี้มันต้องปากว่า มือถึง  ….อย่างนี้คือคนทันโลก

แล้วพอมีเรื่องเกิดขึ้น  ก็ไม่รับผิดชอบในผลให้ลำบาก

ไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน

ฝ่ายหนึ่งนึกว่าจะผ่านไปได้ด้วยความรักที่มีต่อกัน

อีกฝ่ายนึกว่า ซวย

รู้น้อยเสียจริง ๆ

ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.